Varnostna kopija podatkov in prenos podatkov

Verzija 2.2+ za Android

Zaradi sprememb na sistemu Android 11 in novejši, se datoteka kartica.json shrani le na eno izmed naslednjih lokacij:
\Internal shared storage\Android\data\si.cnej.kartice ali
\Internal shared storage\Android\data\files\si.cnej.kartice\kartice.json

Prvo v menuju nastavitve izberite “Uvozi podatke iz varnosne kopije”, v kolikor aplikacija ne bo našla nobenih novih kartic, sledite spodnjim navodilom.

Uvozi iz varnostne kopije

V kolikor se kartice ne prenesejo s prenosom na novo napravo (transfer data), lahko uvoz izvedete ročno po naslednjih korakih.

1. Obstoječi telefon priklopite preko USB kabla na PC in vključite “prenos podatkov” (File Transfer)

2.) Poišči datoteko kartice.json na zgoraj omenjeni lokaciji (\Internal shared storage\Android\data\si.cnej.kartice ali \Internal shared storage\Android\data\files\si.cnej.kartice\kartice.json)

In datoteko začasno shrante na PC

4.) Novi telefon priklopite preko USB kabla na PC in vključite “prenos podatkov” (File Transfer – slika 1), ter datoteko “kartice.json” skopirajte v mapo “Download

5.) Odprite aplikacijo “Moje Kartice” v Nastavitvah izberite “” in pokažite na mapo “Download

6.) Aplikacija sporoči koliko kartic je bilo uvoženih – v kolikor kartica že obstaja se le ta ne uvozi ponovno

Izberi datoteko "kartice.json"

Končno sporočilo o uvoženih kartiah

Verzija 2.0+ za Android

Aplikacija Moje Kartice v verziji 2.0 samodejno ob vsaki spremembi shranjuje podatke na SD kartico in Google Oblak – izdeluje varnostno kopijo podatkov o vnešenih karticah.

Pot je naslednja: SDCard/Backup/ ime datoteke “kartice.json”. V kolikor vaš mobilnik nima fizične kartice, navadno obstaja simulirana “emulated”, ki se na obnaša ravno tako kot fizična, kar pomeni, da jo prav tako vidite kot disk, če mobilnik priklopite na PC računalnik

Prenos podatkov na novo napravo (ročno preko SD kartice)

 1. na obstoječi napravi naredite kopijo datoteke “kartice.json” na osebni računalnik (preko podatkovnega kabla), morda je najlažje prenesti kar celotno mapo “Backup”

  Varnostna kopija "backup"
  Varnostna kopija “backup”
 2. priključite novo napravo in nanjo prenesite mapo “Backup”
 3. namestite aplikacijo ali zaženite Moje Karitce, in v menuju “Nastavitve” izberite “Uvozi kartice iz varnostne kopije
  • pri uvozu se preveri če kartica že obstaja, primerja se ponudnika in številko kartice, zato se vam ni potrebno bati, da bi obstoječe kartice izgubili – vedno se nove le dodajo
  • ali uporabite opcijo “Izberi datoteko”

Če imate varnostno kopijo v stari obliki “karice.db”, lahko uporabite spletno orodje za konverzijo v “kartice.json” na naslovu orodja.mojekartice.si.

Samodejno preko “Google Cloud”

Aplikacija Moje Kartice preko sistema Android shranjuje podatke tudi v Google Cloud. Postopek vključitve na nivoju sistema Android je vpisan v članku Kako vključim varnostno kopiranje v Google oblak.

Verzija 2.0 za iPhone

Nastavitve iPhone, zapisovanje in branje podatkov iz varnostne kopije
Nastavitve iPhone

V verziji 2.0 in novejši se podatki shranjujejo v oblačni sistem iCloud. Pri vsakem shranjevanju ali urejanju kartic se vrednosti samodejno posodobijo. Trenutno stanje lahko preverite v nastavitvah

V koliko napravo zamenjate v nastavitvah izberite opcijo “Uvozi kartice iz varnostne kopije”, seveda morate biti v iCloud prijavljeni z istim računom/uporabniškim imenom.

Opozorilo, za uspešno varnostno kopiranje morate biti prijavljeni v iCloud in imeti vkjučeno varnostno kopiranje tudi sa aplikacijo “Moje Kartice”, preverite pod “General\Storage & iCloud Usage\Manage Storage\Moje Kartice”.

Verzija za Android 1.3

Aplikacija Moje Kartice od verzije 1.3 samodejno ob vsaki spremembi shranjuje podatke na SD kartico – izdeluje varnostno kopijo podatkov o karticah.

Pot je naslednja: /Backup/si.cnej.kartice/ ime datoteke “kartice.db”.

Prenos podatkov na novo napravo:
– na obstoječi napravi naredite kopijo datoteke “kartice.db” na osebni računalnik (preko podatkovnega kabla), morda je najlažje prenesti kar celotno mapo “Backup”
– priključite novo napravo in nanjo prenesite mapo “Backup”
– namestite aplikacijo Moje Karitce, ob prvem zagonu bo aplikacija samodejno uvozila podatke iz varnostne kopije (SD kartice)

Backup
Varnostna kopija – prenos na osebni računalnik

Kdaj aplikacija uporabi varnostno kopijo?

Ob zagonu aplikacija preveri če obstajajo podatki o karticah, če le podatki ne obstajajo, se izvede poizkus kopiranja iz varnostne kopije (SD kartice). V praksi to pomeni, da se bodo podatki o karticah povrnili če: odstranimo in ponovno namestimo aplikacijo ali izvedemo brisanje začasnih podatkov in delovnih podatkov (“Clear Cache” in “Clear Data“).

0 Comments on “Varnostna kopija podatkov in prenos podatkov

Dodaj odgovor