Varovanje zasebnosti v aplikaciji – Moje Kartice – Android in iOS

1. Ali aplikacija posreduje osebne podatke izven naprave?

Aplikacija Moje Kartice ne posreduje iz naprave podatkov kot so:
– ime nosilca kartice
– opis kartice
– številke kartice

Našteti podatki vedno ostanejo le na uporabnikovi napravi.

V kolikor ima uporabnik vključen sistem arhiviranja podatkov iz mobile naprave Google Backup ali Apple iCloud se vsi podatki prenašajo v oblak ponudnika storitve – Google ali Apple, avtor aplikacije kljub temu nima dostopa do podatkov in nima možnosti posredovati podatkov tretji osebi..

2. Ali aplikacija zbira podatke o uporabi?

Da, aplikacija uporablja Google Analytics za zbiranje podatkov o uporabi aplikacije.

V sistem Google Analytic v noben primeru ne posredujemo podatkov :
– imenu nosilc kartice
– številki kartice
– opisu kartice

Podatki v sistemu Google Analytics se brišejo po 26 mesecih.

3. Ali lahko shranim digitalno COVID potrdilo (PCT)

Res je, lahko shranite tudi digitalno potrdilo. Podatek aplikacija prebere iz QR Code, podatkov ne pošilja v zaledne strežnike (back end / API) in nikoli ne zapustijo naprave, le v primeru arhiviranja podatkov v Google ali iCoud (glej točko 1).

4. Ima še vprašanje

Če imate ša kakšno vprašanje, pošljite sporočilo info@mojekartice.si.

Peter A. Pirc, zadnja sprememba: 24.5.2018