Varovanje zasebnosti v aplikaciji – Moje Kartice – Android in iOS

1. Ali aplikacija posreduje osebne podatke izven naprave?

Aplikacija Moje Kartice ne posreduje iz naprave podatkov kot so:
– ime nosilca kartice
– opis kartice
– številke kartice

Našteti podatki vedno ostanejo le na uporabnikovi napravi.

V kolikor ima uporabnik vključen sistem arhiviranja podatkov iz mobile naprave Google Backup ali Apple iCloud se vsi podatki prenašajo v oblak ponudnika storitve – Google ali Apple, avtor aplikacije kljub temu nima dostopa do podatkov in nima možnosti posredovati podatkov tretji osebi..

2. Ali aplikacija zbira podatke o uporabi?

Da, aplikacija uporablja Google Analytics za zbiranje podatkov o uporabi aplikacije.
V sistem Google Analytic v noben primeru ne posredujemo podatkov :
– imenu nosilc kartice
– številki kartice
– opisu kartice

Podatki v sistemu Google Analytics se brišejo po 26 mesecih.

3. Ima še vprašanje

Če imate ša kakšno vprašanje, pošljite sporočilo info@mojekartice.si.

Peter A. Pirc, zadnja sprememba: 24.5.2018